تمرینات سینه (آموزش کامل حرکات)

تمرینات سینه: عضله سینه از عضلات بزرگ بدن محسوب میشود . به هنگام تمرین این عضله سرشانه و پشت بازو تحت فشار زیادی قرار میگیرند، و تمرین دادن این عضلات قبل از تحت فشار قرار گرفتن سینه امری غلط است. از مهمترین و معروفترین حرکت برای افزایش حجم این عضله پرس سینه هالتر است . حرکات مناسب برای …

تمرینات سینه (آموزش کامل حرکات) ادامه مطلب »